Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mi esprimas tic ci mian sinceran dankon al F-ino M. Êidlovskaja el Dmitrov, kiu kontrolis la tradukon, al S-o H. J. Bulthuis el Hago, la ciam belpema konsilanto en ciaj malfacilajoj kaj al S-o ]. v. Schevichaven, kiu bonvole al mi permesis esperantigi lian verkon.

W. Versteeg—Graftdijk.

Hardinxveld, Holando.

Sluiten