Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G.G. pridemandis Sin detale kaj igis Sin meti la portreton precize tiel, kiel Si trovis gin sub la ursfelo. Poste li gin metis en sian paperujon.

La sola klarigo, kiun mi trovis, estis jena: trablovo de la pordo, kiun mi fermis post mi, kiam mi estis sekvonta mian amikon, pelis la portreton (ne surgluitan) de sur la glata tabloplatajo sub la ursfelon. Tarnen mi ne kredis tiun klarigon tre versaj na.

Kiam ni ree estis solaj, mi eldiris tiun mian konjekton kaj demandis la opinion de G.G.

Li rigardis min momenton ne dirante ion.

„Willy" — li fine respondis, „mi kredas, ke la viro el Francujo estas diabla ruzegulo, sed nun li klopodis esti tro ruza."

Sluiten