Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO xm

Ceremonia Vizito

La aresto de Lordo Lowden faris teruran sensacion en Londono. Sur la strato, en la kluboj, dum festoj kaj baloj, oni nur aüdis paroli pri tiu temo, kaj ciu havis sian propran opinion pri la afero. Kelkaj, kiel mi, ne dubis momenton pri lia kulpo, aliaj defendis lin fervore.

Al la lastaj apartenis krom Lady Ackland (kiu asertis, ke la polico faris stultan eraron, kaj ke ciu, kiu ne aprobas Sian opinion, estas freneza) precipe Lordo Lidderdale. Mi iom miris pro tio, car li mem trovis la safiron (kiu efektive montrigis devena de la stelo 6e Lady Ackland) en la kesteto de Lowden; sed — kvankam Lidderdale bone komprenis, ke Ha atestajo estos pligraviga por la suspektato — li nepre rifuzis kredi lin kulpa.

„Mia mortinta onklo neniam estus doninta sian amikecon al Lordo Lowden, se tiu ne estus vera gentilhomo" — li diris. „Kaj mi kredas, ke mi ankaü havas bonan komprenon pri la homoj. Se montrigos, ke Lowden estas fripono, mi neniam plu iun fidos."

Kiam oni demandis lin, kiel do li klarigas, ke la safiro trovigis en la kesteto de Lordo Lowden, li levis la sultrojn.

„Estas la tasko de la polico tion eltrovi" — li diris. „Mi mem estas certa, ke Lady Ackland kaj Lowden

Sluiten