Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mi sentis la tutan sangon levigi al mia kapo. Mi faris malsagajon kaj tusis Sian manon per miaj lipoj — sed Sajnis, ke Si ne opiniis tion malsagajo.

„Dankon" — mi diris, kaj nenion plu. Poste Si petis informojn pri G.G- kaj la parolado sin turnis al aliaj temoj.

Reveninte sur la straton mi sentis min kvazaü iranta sur nuboj. La dika junulo, kiu estus remetinta min sur la teron, feliêe estis for.

Sluiten