Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aüdi Ciujn vortojn de via interparolado, sed Sajnis al mi, ke Lordo Lidderdale ne estis tre afabla."

„Afero inter li kaj mi" — mi respondis, rememorante la al mi montritan afablecon de Lady Maüd, kiu evidente ofendetis lin. „Cetere vi iom troigas viajn profesiajn kutimojn, S-ro Jenkins. Mi ne satas, ke oni subaüskultas miajn interparoladojnl"

„Cu ne?" — diris mia dika amiko kun sia kutima rideto, kiun mi ek tro vis idiota; poste, rigardante post Lidderdale, li daürigis:

„Kia bonega rajdanto via aristokrata amiko estas, car li povas rajdi sur tia vigla cevalo, krome nur disponante pri sia maldekstra manol Kian fortegan maldekstran manon li sendube havasl"

Mi levis la sultrojn kaj miris, ke G.G. efektive fidas tiun sensence parolantan dikulon.

Sluiten