Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Menton okazas murdo. G.G. ne povis eltrovi la motivon de tiu murdo, nek la personon de la viktimo (tion mi ne atendis, mi plene fidis, ke li nepre jam sukcesis en tio), sed estas strange, ke la nuraj du personoj, kiuj ceestis tiun murdon — G.G. kaj mi — ekde tiu tempo estas persekutataj ankaü en Anglujo, dum pri la persekutanto mem ne plu povas esti ia dubo.

Lordo Lowden kaj Lordo Lidderdale sin renkontas; tuj poste la lasta ekhavas akcidenton kun sia revolvero; evidente iu gin malbonigis. Efektive ne malfacUa afero por la cambristo, la „ame damné" *) de Lordo Lowden, kiu ankaü servis Lordon Lidderdale. Cu Lordo Lidderdale neniam perdis ion de sia pakajo?

Lordo Lidderdale memoris, ke li perdis du altvalorajn ringojn kaj rimarkis la perdon nur post sia reveno Londonon.

Gustel Nun la nerefutebla cefafero: Lordo Lowden estas revene en Anglujo. Dum nia vojago al Stockton Court ni estas sekvataj, el la domo oni forstelas juvelojn, G.G. intersangas revolverpafojn kun la Stelisto. Li lin ne rekonas, sed en tiu sama nokto oni rimarkas en la tanfielda stacidomo longan iomete senzorge vestitan viron kun mallonga griza barbo — priskribo tute konforma al Lordo Lowden.

Ce Lady Ackland longa maskita viro Stelas juvelojn. La antaüan vesperon Lordo Lowden — tute kontraü sia kutimo — vizitis Sian vesperfeston. Post la fino li, kiel malnova amiko, kun Lady Ackland iom postbabilis en Sia buduaro. La polico almenaü havas *) Persono, kiu korpe kaj anime estas tute dedicita al iu.

Sluiten