Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

konsentas, ke tiaj konjektoj kune farigas sufice certa pruvo, sed mi povas malfacile kredi, ke viro kun tia respektinda eksterajo estas krimulo."

„Mi vidis muite da tiaj okazoj, Mylord" — G.G. respondis. „Krome, Lordo Lowden havas krimulmanojn."

„Kion vi celas per tio, S-ro Gill?"

G.G. etendis siajn manojn antaüen kaj metis ilin unu kontraü la alian. Samtempe li ekstaris kaj montris ilin al ni.

„Unue atentu la dekstran manon!" — li diris. „La pinto de la montra fingro guste atingas la malsupran randon de la mezfingra ungo. Nun rigardu la maldekstran manon! Jen, guste la samo! — Ce krimulo oni plej ofte vidas, ke la distanco inter la pintoj de montra kaj meza fingro 6e ambaü manoj estas nesama."

„Tion mi neniam aüdis!" — mi diris ridante.

„Tarnen vi povas min kredi" — respondis G.G. „Metu viajn manojn kune, Willy! — Ho ne, vi ne povas pro via bandago. Sed ankaü nun oni povas vidi, ke la longeco de la fingroj de ambaü viaj manoj estas sama. Vi havas vere honestulajn manojn, Willy!"

Lordo Lidderdale nun ankaü ridis. „Kaj 6u mi?" — demandis li.

„Metu viajn manojn unu kontraü la alian kaj montru al mi. Feli6e la bandago ne kovras viajn fingrojn."

Lordo Lidderdale kunigis siajn manojn tiel, kiel G.G. antaüe faris, kaj etendis ilin al li.

„Mi kredas, ke ankaü 6e mi la longeco estas sama" — diris li ridante.

„Atendu momenton" — respondis G.G.

Sluiten