Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

la voêo: „Se mia vizago estus same malfermita libro, vi legus en gi, ke ankaü mia koro en éi tiu afero ludis sian rolon."

Kion li aludas? Cu ankaü li sentas al Lady Maüd pli ol la tute naturan admiron je bela, instruita, juna fraülino? Cu G.G ?

„La libro estas ree malfermita, .Willy" — diris G.G. „Rekvietigu, gi ne estas Lady Maüd, kiun mi aludas!"

La Viro «1 Francujo 12

Sluiten