Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tre kolerigis. Li vidis, ke tiu virino farigis dangera kaj krome si al li baris la vojon. Post unu vorto venis la alia. Si niinacis, ke Lidderdale estas venonta, sed li malkase mokridis pri Si. En mallongaj, akraj vortoj li al Si sciigis, ke li estas Lordo Lidderdale kaj ke li decidis nun fari finon al la tuta afero. Kompreninte la sencon de tiuj vortoj, Si unuafoje sentis siajn fortojn forigi kaj svenis. Kio sekvis poste tion vi scias same bone kiel mi, Wülyl

„Jen la historio de Lady Edith" — G.G. finis. „Si devis kare pagi sian junecan nesingardajon. Mi Juris sanktan Juron, ke ekde nun Si trovos pacon!"

Li silentis momenton kaj poste daürigis, kvazaü parolante al si mem:

„Kiamaniere mi devas al Si certigi tiun paconr* Mi ne scias ankoraü; sed nepre mi heipos Sin.... kiel ajn...."

Sluiten