Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi gajnfe. Unue, vian heroan reputacion! Kion vi celas?" — mi demandis mirigite Mia kara, vi portas la brakon en tuko. Lidderdale II "ankaü portis, same mi, sed neniu el ni pro tio ricevis la laürojn, kiujn vi estas rikoltonta. Mi vere vin ne komprenas." [.Nu, mia knabo, nenio estas Ti ekhavis, dum vi defendis la ü»^nkulPeeon. Vi povas atendi, ke ekde nun la familio Stockton rigardos vin heroo. Lordo Stockton apenau pli bedaüras la fakton, ke li donis sian fidon al James Standerton. ol la malafablan manieron en kiu h montris af sian malfidon. Lady Edith komprenas. ke v, ne dankas al Standerton, ke vi estas ankoraü en la regno de la vivantoj kaj Lady Stockton vin ngardas kiel la kavaliran defendinton de sia füinol

Li silentis kaj mi sentis min semluziiginte. Kial li nenion diris pri Lady Maüd? Subite li kore ekridis. „, ïa ^lfermita libro, Willy, la malf erm tit hbrol — H diris ,J,ady Maüd min petis scugi al vi, ke si venos viziti vin hodiaü posttagmeze kun sia fratino. Tne povas esti kvieta, antaü ol Si proprokule vidos ke vi efektive en la nunaj cirkonstancoj fartas sufice bone, Willyl"

Sluiten