Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muite sin evitis kaj nun jam de kelkaj jaroj ne vidis sin. Li decide rifuzis ciujn monrekompencojn de Lordo Stockton. Li vivas por sia profesio kaj ciam restas la sama lakona, sagaca, iomete mokema observemulo. Sed sur lia frunto oni vidas pli da sulkoj ol antaüe kaj en liaj haroj jam estas argentaj strioj. Cu mi, kiu estas feliêa, rajtas lin kondamni?

FINO

Sluiten