Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gasmachines. Hij heeft de Otto-machine nagemaakt, hij heeft alles gelezen wat hij over dit onderwerp maar te pakken kon krijgen. Hij heeft allerlei cylinders geprobeerd, uit buizen gemaakt. Maar een bruikbare wagen kreeg hij niet, het vliegwiel werd steeds te zwaar. Ford steekt licht aan. Stangen, werkbanken, buizen, de werkplaats van een modern alchemist. De steen der wijzen echter heet hier verwijdering van dood gewicht. Een schaduw glijdt met de bewegingen van een mensch op de wanden mee. Zij is spookachtig en grotesk, zij drijft met Fords pogingen nu reeds den spot, zij krijgt een te groot hoofd, en korte armpjes, zij wringt zich in bochten en hoeken, tusschen en over de werktuigen door, als een clown, en zegt„vermetel mensch! meen je het geluk je te kunnen voorrekenen als een machine' Tij met je doode gewicht! Als je dat weghaalt, hou je juist heelemaal niets meer over. Maar ford hoort het niet, hij mompelt: „Niet één cyünder, maar twee. Twee cylinders!" Hij loopt heen en weer, de schaduw loopt met

bekchd^k11 ^ ^ Het iS onzeffbaar In 1890 maakt Ford voor het eerst een tweecyhnder motor. De twee cylinders staan tegenover elkaar, men kan met een veel lichter vliegwiel volstaan, als de eene zuiger duwt, helpt zij vanzelf de andere terugtrekken. Dit is de motor voor een vervoermiddel

Sluiten