Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opwekken. Zoo gaan maanden voorbij, welhaast weder jaren. De levenbrengende vonk, mystiek als de genade van den Middeleeuwer! Tusschen twee wolken slaat een blauwe bliksem over, regen, een donderslag

• • • • • Eem raargebouwde wagen rolt door een nachtelijke straat, een rijtuig op vier fietswielen met rubberbanden, een zitbank en kap, boven de achteras een complex van cylinders, riemschijf en ketting, elliptische wagenveeren, onder de zitplaats een bak met een dun afvoerbuis je: het reservoir. Dat is Ford in zijn auto, hij rijdt blokken ver, in een stroomenden regen, opgewonden loopt zijn vrouw naast hem voort — heeft zij niet steeds in haar man geloofd? — in de machine slaan blauwe vonken over, het regent, knallen als donderslagen

het jS ^\vooriaar 1893. in deze weken ple£eP <)e boboHnks in Dearnborn te komen. De bobolink is een Amerikaansche trekvogel, een soort van wielewaal.

De eerste Ford kan 4 paardekracht ontwik-.t?' i r de zitPIaats is ^n hendel, achteruit beteekent 16 kilometer vaart, vooruit 35, loodrecht omhoog: machine vrij. Het reservoir bevat 14 liter benzine, een mensch heeft maar 5 liter bloed. Dat is dus al een heele verbetering. De locale bladen maken melding van het geval, de paarden schrikken

Sluiten