Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zichtbare teekeningen voor zich in zijn verbeelding. Alleen zijn handen bewegen, geld gaat tusschen ztfn vingers door. Hij noteert een jaar: 1908, aantal arbeiders 2000, auto's verkocht: 6000. En vlak daarop een ander 191?' aa?tal arbeiders verdubbeld, 1??•> enT de verkochte auto's? Ook verdubbeld f JN een, driemaal, viermaal, vijfmaal, meer dan vijfmaal zoo groot: 35.0001 En de* ontvangsten stijgen beangstigend, millioenen 89 millioen in 1913 tegen nog geen 9 millioen in 1908. En de prijs per auto daalde van 950 tot 550 dollar! Daar zit iemand aan een tafel, en hij doet niets, hij denkt alleen, en dit denken wordt dollars, dit onzichtbare denken wordt tot stapels van dollars op marmeren toonbanken, achter de vergulde spijlen van een kassiersloket; uit de stilte van een kamer ontstaat een onophoudelijk ritselen yan bankpapier, zoo vanzelf magisch als de memnonszuil die zingen gaat m den morgen, uit de stilte van een kamer ontstaat een eentonig gesnor van motoren, raadselachtig alsof je wordt toegesproken door iemand, terwijl je toch alleen bent.

Maar Ford heeft zijn vijanden. Hij is niet de eenige, die consequent de standaardiseering heeft toegepast. De beroemde constructeur Ulds heeft de Reo Motor Car Company ongericht, nadat hij reeds als leider der Oldsmotor een reputatie verkregen had. In 1909 bedroeg de productie al 5000 wagens. Maar

Sluiten