Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

▼erder, zij zwaaien tenslotte geweldig op, de wolken in. Zoo ver en zoo ruim ziet men over de wereld vanaf dit kasteel. Zoo machtig zijn de negen verbondenen met hun klein vierkant stuk papier, even machtig als de ridder op het kleine vierkante stuk erond In1*909«4e[* rechter Hough Ford in het ongelijk. De brug dreunt ratelend neer, vlagvaandelen, zegepraal, feestelijke uit» focnt, bloemen dwarrelen voor kampvechters neer, kranten worden verkoopers ontrukt Z , j£J, «t? ford koopt, wordt gij vervolgd s Nachts. Door de stilte klotst de rivier, door de stilte klotst het water van het groote meer, waaraan de stad Detroit is gelegen. legenaanval. Gedempt klinken stemmen m den boschrand, een matte flikkering van metaal, vormelooze beweging in de duisternis. Vier pagina's advertenties in aUe bladen van het land! „Wij antwoorden: duldt geen intimidaties. Wij helpen U. Ons kapitaal van 6 millioen staat achter U. Voor eiken kooper stellen wij een aandeel der maatschappij beschikbaar. Wii willen w'n-

wtWÏ4 ^Uf? wmnen. WIJ WILLEN WINNEN. Hakken. Ren. Wif houden vol, houdt vol HOUDT VOL! Doffe dreunen van steenklompen op gehelmde kopnen, krakend versplinteren ladders, vuur, pijlen, katapult, stormrammen, vloeden van schilden en speren dringen aan, stijgen de ladders op, zakken terug, stijgen weer, zakken nogmaals, stijgen, de eersten over den muur

Sluiten