Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zalen, beleefde sales-managers, tienduizenden arbeiders, vkegtuigmotoren, radio-apparaten, verzekeringspolissen voor de afnemers, maatschappijen voor woonhuizenbouw. En als het nacht is over Amerika, nacht van Florida tot aan de groote meren, nacht van de donkere ketens van het Rotsgebergte tot aan de Delaware, nacht van lexas tot Michigan, dan glanst het zonlicht over de golven bij Ceylon. üe booten der parelvisschers wiegelen daar op het water groene varens^wuiven op een zachten wind! £«n onmetelijk schiereiland ligt in zee, de Uost-lndievaarders noemden het de kusten van Coromandel en Malabar. Voor den man aan het Columbusplein, dat is dwars door den aardbol heen, zijn zij het afzetgebied vror een afzonderlijke verkoopmaatschappij.

v£l e """daya» achter de bergvlakte van libet fa een oud, uitgestrekt ruk. Een rivier stroomt breed en traag door de laagvlakte geel water langs een drijvende vlottenstad, fioangho, boomen van groene lak vermiljoenroode daken, porceleinen torens! Jang-tse-Kiang, de klokken tinkelen ijl door de morgenlucht, revolutie, mitrailleurvuur, roovende plunderbenden, in de paleistuinen is zon en stilte, het land van de zachte glanzende zijde en de leer van het tao, dat is aller dingen moeder, waaruit alles vloeit en waartoe ook alles wederkeert, wie het tao kent heeft geen verlangen en wenschen meer, hij is stil geworden. Het hoofdkantoor

Sluiten