Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij heeft gewezen op de schijnwelvaart der twee eerste na-oorlogsche jaren, hij heeft ronduit gezegd, dat het geld liquide moest blijven omdat ze het binnenkort wel eens noodig konden hebben. Het was vergeefs. Het wordt zomer. De zomer stelt Durant in het geüjk. Er gaat een ziekte de wereld over. Je weet nooit direct hoe zij ontstaat, maarje merkt het aan de eerste verschijnselen. Op de beurzen heerscht een eigenaardige sfeer. Het is er warm als voor een donderbui, een makelaar veegt zich met zyn zakdoek den dikken nek af. De koersen trillen aarzelend, als de bladeren in een lauwe lucht, waardoorheen de eerste zachte wind veegt. Je hoort een onbestemd geluid. Je draait je om: niets. Het blijft hoorbaar. Je kijkt snel een anderen kant op: nog niets. Maar het blijft om je heen, onder de laaghangende boomtakken, onder de hooge en toch drukkende zoldering van de beurszaak Zoo begint het

altijd. f* ' ,

Totdat de depressie plotseling openbaar wordt als een pest-epidemie in de Middeleeuwen. Uit de hooge schoorsteenen woUct de rook steeds trager en dunner. Een labriekspoort, die dichtgaat. Een drom menschen verdringt zich voor de bronzen zware deuren van een bank, zij lezen een wit plakkaat, dat op den muur naast de dichte deuren bevestigd is:

Wij zien ons genoodzaakt onze loketten te

sluiten Geen reden tot ongerustheid....

Sluiten