Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezorgd zien de automobielhandelaars hun verkoopen gestadig terugloopen. Dit heeft Durant voorzien. Nu heeft de General Motors geld noodig, en nu is het belegd in nieuwe fabrieken! In het water gegooid! Er moeten aandeelen uitgegeven worden, om aan geld te komen. De koers op de beurs is 38M. Een groep Engelsch-Canadeesche banken is dus wel geneigd om $ 36 millioen nieuwe stock tegen slechts 20 over tC ^"lÜ11* Voorlo°Pig is de maatschappij gered. Maar er dreigen nieuwe gevaren. De beurskoers gaat zakken, langzaam maar onophoudelijk. Dat zijn de houders der aandeelen, die geld noodig hebben, en daarom verkoopen, gewone menschen, employé's, tramconducteurs, gepensioenneerde officieTen °/,bankiers die groote posten liquideeren. Durant zit in zijn kamer. Hij kan ze niet zien, hij weet ook niet, wie het zijn. Hij zit in zijn kamer binnen zijn vier wanden, maar hij voelt, dat het schip zinkt. Het schip is ergens lek, diep beneden is het lek gestooten. Onafwendbaar ziet Durant op een peilglas, steeds stijgt het niveau, steeds daalt de koers. Durant staat op. Welaan dan. Duizenden hebben vertrouwen in hem gesteld, duizenden hebben om hem aandeelen General Motors gekocht, duizenden zullen nu ook zien, wat hij waard is. Dit is niet de eerste maal, dat Durant om zijn leven vecht.

Lek is het schip, het water stijgt in de

Sluiten