Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

donkere ruimen, het kolkt zachtjes van ergens uit een gat in den stalen bodem, het vloeit over de balen en opgestapelde pakken, het glinstert in het licht van die eene armzalige electrische lamp als de oogen van een roofdier, het grijpt hooger én hooger op naar de wanden....

Durant zet de pompen aan. Dat doet hij aldus: Hij telefoneert en koopt. Waar aandeelen General Motors worden aangeboden, koopt hij. Hij koopt voor eigen rekening. Eens koopt hij 150.000 aandeelen tegelijk, en

feeft fabrieken als onderpand. Maar de oers blijft dalen: 36, 34, 3VA, 32.

Durant organiseert een steunsyndicaat. Tegen de leden daarvan zegt Durant: — Ik stel mijn persoonlijk fortuin borg voor alle verliezen.

De koers daalt steeds, 3124, 31^, 30. Een nieuw syndicaat! Aldoor daalt de koers: 29lA, 29, 28H, 28. Hooger en hooger komt het water in de ruimen, het schip ligt zwaar in zee; het worstelt om boven te blijven, het rekt zich boven de golven, maar het zakt dieper en dieper. Er is meer geld noodig, millioenen! Durant geeft nieuwe aandeelen uit aan bankiers, voor 28 millioen, tegen onvoordeelige voorwaarden. Hij moet wel. Hij moet geld hebben. Na heftigen tegenstand, na felle brieven geeft hij verbitterd toe. Het gaat nu om zijn leven. Zwaar, zeer zwaar worstelt het groote schip nu met de golven, zal het ooit een haven bereiken?

Sluiten