Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijk zijn de maatschappij in dusdanigen omvang met crediet te blijven steunen als wij

dat tot heden toe hebben gedaan Noch

de interne financieele positie van vele der aangesloten bedrijven, noch de toekomst van de automobiel als middel van vervoer boezemen ons voldoende vertrouwen in...."

1909. Hier is een gevaarlijk kruispunt. Is hier iemand moe geworden, is hier iemand alles hartgrondig te veel? Een trein ratelt dwars door het zonnige land, zij snijdt door de bosschen, langs de steile heuvemellingen. Een fluit, schril en rechtlijnig dwars door de wiegelende boomen en het waaiende gras, zoo ijlen de glinsterende rails recht naar den horizon toe, het eenige, dat vast op den bodem ligt in een buitenwereld van voorbijwentelende wolken, draaieri de bosschen, heuvelen en velden, die aanglijden, deinzen en wegdrijven. Daar ginds, heel ver weg, langs een breede baan snelt achter de boomen een auto voort, veerend als een snelle boot over de golven. De motor dreunt sonoor. De drijf wielen van de locomotief glinsteren als schijven, daaronder ijlen de rails weg. Zij zullen beide gelijk op den overweg zijn. Het gesprek verloopt aldus: De bezoeker zegt tegen Durant: U weet, waarom ik kom. Ik bied U mijn fabrieken voor 8 millioen dollar aan.

Sluiten