Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Durant antwoordt: Daar heb ik wel ooren naar. Wat houdt Uw aanbod in?

— Alles. Machines. Fabrieken. De goodwill incluis. Alleen niet het recht om de f abrieksnaam voor tractors te gebruiken. Dat houden wij zelf.

— Contante betaling?

— Neen. Tenminste gedeeltelijk, lwee millioen dollar contant.

In de verte dreunt aan de trein, tien schrille fluit splijt de lucht vol waaiende wind een oogenblik open. Maar dat is in de auto niet te hooren. Daar heel in de verte wordt een open plek tusschen de boomen zichtbaar. Eindigt de weg daar? Misschien. Glinsterende rennende wielen, motordreun, rails, ijlende bliksemende rails, fluit, wolken van stof....

Den volgenden dag zegt Durant:

— Het is me niet mogelijk aan Uw voorwaarden te voldoen. Ik kan momenteel geen 2 millioen kas beschikbaar stellen. Mijn bankiers weigeren mij crediet. Zij verklaren dat Uw maatschappij het niet waard is. Ik zal dus van mijn plan moeten afzien....

Uit starre oogen wijkt eindelijk de doodsangst. Niemand wist later meer, wie er zoo doordringend had gegild, het kan ook zijn, dat de wielen zelf door het plotseling remmen zoo snijdend hadden gefloten. Op een meter van het voorwiel; toen de auto bijna dwars op den weg stond, bliksemde

Sluiten