Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een seconde later een stalen muur van raderen en drijfstangen voorbij. De bestuurder haalt diep adein. Hij momP?yP net kantje af. Langzaam wiegelend rijdt de auto over de rails. Heel in de verte schmit de achterkant van een trein naar den horizon toe.

Waarom heeft Ford zijn fabriek te koop aangeboden^ Is alles hem nu opeens hartgrondig te veel geworden? Deze zwakheid is het gevaarlijkste oogenblik in zijn leven geweest. Wie kent zulke ogenblikken niet, dat een mensch moe is geworden, en elk ding hem onbeschut in zijn weerloosheid doodebjk bad kunnen treffen. Dit zou de ondergang geweest zijn, geen wereldconcern, niets dan een afdeeling in de raderen van een andere maatschappij.

Zóó machtig zullen Fords tegenstanders zijn. Wij zal te strijden hebben tegen Durant en Kaskob, tegen de General Motors en tegen gepantserde kluizen van bankiers. Maar het gevaar zal verminderen naarmate de jaren yerloopen, het is nooit zoo groot geweest als toen bij het nog niet kon zien. Wak voor den grooten oorlog is Ford reeds bekend m alle werelddelen. Open vlakte, een Australische farm, houten heining rond eenige tientallen schapen, een armzalige boer op een houten stellage, balen wol op een kade, de her van een klein stoomschip zwaait over loopende arbeiders, een vrachtschip,

Sluiten