Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rook, kloppende hartkamers van koper en daaruit ijlen de stalen slagaderen der spoorwegen naar alle richtingen. Hier is de gunstigste vestigingsplaats voor een nieuwe industrie, hier worden de twee voorwaarden vervuld die elk automobielfabrikant vraagtmogelijkheid voor transport, overal heen en voldoende beschikbare arbeidskracht Hier gaat zich een bedrijfstak ontwikkelen, die in 1923 voor een waarde van meer dan 3 milharden dollar aan producten zal leveren dat is meer dan alle staalfabrieken opbrengen meer dan de petroleum, meer dan welke andere branche ook.

In den avond schijnen de lichten van Detroit m en om deze stad staan de meeste automobielfabrieken. Waarom Detroit'' transport en arbeid waren ook elders voorbanden. Maar het vragen naar hoe en waarom wordt hier niet beantwoord. Zelfs in de leillooze keten van berekening eener machinefabriek zit een laatste schakel: niet verder. Het stedenlicht schijnt in de duisternis maar het dient de oogen der menschen, slechts zoover het komt, en rondom de zichtbare ruimte waarin de tandraderen van de logica m elkander grijpen, is het zwart. Niemand kan zeggen, waarom Buick, Cadillac Ford, Olds en Packard begonnen zijn m lJetroit. Voor zulke compromitteerende gevallen van onmacht heeft de hoogmoed echter het woord toeval bij de hand. In dezen tijd van snellen groei verkrijgt Ford

Sluiten