Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hopen, dat zij deze som mogen voorschieteneen pracht onderpand, die fabrieken van ford, onbezwaard, geen cent hypotheek, en voor 38 millioen dollar is hij dubbel en dwars goed. Maar Ford spot:

— De banken? Als ze niet oppassen lijken ze met hun bevroren credieten meer op üsiabrieken.

Daarna zegt hij tegen zichzelf: Laat eens JJe.n',We hebben zelf 20 millioen. Hij bladert in zijn papieren.

— De vertegenwoordigers zijn contractueel verplicht de hun in 1920 geleverde wagens contant te voldoen. Daar zullen we op staan. JJat zal ons 24 millioen opbrengen

Ford bladert door. De moeilijkheden voor de verkoopers, wier afzet daalt en die Ford toch direct moeten betalen, spelen geen rol.

r_jerr^e i Er h 268 weken geëxperimenteerd. De algemeene kosten per auto hebben we nu kunnen drukken van 146 dollar tot 93 dollar, en de tijd met een derde verkort Zoodra we weer gaan produceeren beteekent dat een extra bate van 28 millioen. Uit een heterogene mengeling van hout en erts m Michigan, smeltovens in Detroit stampmachines, en steenkool in Virginia ontstond vroeger een auto in 22 dagen, dat zal nu in 14 dagen mogelijk zijn. Er bestaat «een fmmte m als Ford gaat rekenen, hii schuift landstreken naar eikaar toe als bij een legkaart, de aarde wordt opklapbaar als een motorkap en daaronder werkt de ge-

Sluiten