Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruischlooze machine, die benzine en lucht door explosie verwerkt tot geld. Tenslotte noteert Ford nog 3 posten:

Incasso van agenten in 't buitenland 3

millioen, verkoop van bijproducten 3,7 millioen, verkoop van effecten 7,9 millioen, dat wil zeggen, op 1 Maart hebben we in contanten ter beschikking meer dan 87 millioen en we nebben maar 58 millioen noodig. Nu dreunen ver weg de fabrieken weer, de schepen der groote meren leggen aan, de grijpers zwaaien met bakken vol erts, in de bosschen zwaaien de boomen weer om, er zijn vele vertegenwoordigers bankroet gegaan, er zijn er ook vele staande gebleven, maar de productie is nu hervat en elke dag ziet bijna drieduizend flonkerende nieuwe Fordwagens. De millioenen stroomen weerj aan, snel en mechanisch als de bewegingen in de glijgoten der fabrieken, als de rijdende treinen, als de kranen en het vloeiende staal. Aan de Rouge liggen fabrieken van Ford, de Rouge moet worden verbeterd. Maar daar loopt een spoorlijn, die concessies heeft, welke Ford de uitvoering zijner plannen beletten. Dat is de Detroit Toledo and Ironton Railway. Zij is 548 kilometer lang, heeft zijlijnen en gebruikrecht op rails van andere maatschappijen. Zij loopt dwars door den staat Ohio naar Ironton, van het kriemeer naar de steenkoolvelden in West-Virginia, en zij kruist negen groote trunklijnen. Maar zij is slecht beheerd. Vervelooze gebouwen.

Sluiten