Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slecht materiaal, tekort aan machines in de werkplaatsen en te veel arbeiders, ford koopt in 1921 dezen spoorweg. Als hij haar m bezit heelt kan hij de Rouge verbeteren en bovendien heeft hij nu een eigen verbmding met zijn mijnen in West-Virginia en een eigen transportweg voor zijn producten. De employés worden verminderd van 2700 tot 1650 man. Minimumloon 6 dollar, 8 uren werk, nieuwe dwarsliggers nieuwe rails. Nu rijden de treinen snel en op tijd de stations binnen, alle gebouwen zijn opgeschilderd, op de emplacementen mag met gerookt worden, elke locomotief wordt na elke reis schoongemaakt. Weer duiken geruchten op. Zij hebben het nu met over een dreigend faillissement van ford. Dat zou ook onzinnig zijn. De fabrieken zijn volop van werk voorzien. De productie m het jaar 1923 is al meer dan 2 millioen automobielen. Volgens de nieuwe geruchten zou Ford in 1924 president der Vereenigde Staten worden. Eerst lachen de menschen. De geruchten

f?^Se? *ïan' .¥* lachen noudt op. Ford zelf bbjft kalm. Hij zegt alleen dingen, die de onzekerheid grooter maken. „Wat denkt U wel! Mij verkiesbaar stellen voor president? Uenkt U met dat ik aan mijn eigen zaken genoeg heb? Een andere maal zegt hü: Ik president? Ziet U dien stoel daar? Ik zou met de moeite nemen er heen te loopen al kon ik koning van Engeland worden." Uit

Sluiten