Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beste bron verklaren enkele bladen te vernemen, dat Ford geen candidatuur begeert. Daarop verklaart Ford's zoon, dat zijn vader wel geneigd zou zijn een candidatuur te overwegen, zoo hem die aangeboden werd. Mevrouw Ford vertelt aan een reporter: „Als Henry president wordt, ga ik niet mee naar Washington." Ford zegt: „lk heb het veel te druk om mij met politiek te bemoeien." Hij rijdt weg in zijn auto en verklaart den volgenden dag: „Nooit heb ik beweerd geen president te willen worden. De kranten schrijven er druk over: «absoluut ongeschikt, gebrek aan menschehjk gevoel, ontwikkeling noch innerlijke beschaving, koppig, grillig en onbesuisd.' De beurslui schudden het hoofd: „Doordrijver! Hij bederft met zijn hooge Iconen de arbeiders." Verwoed verklaart een afgevaardigde uit het Zuiden echter: „Wij zijn beu yan de politici als Harding, van intellectueelen als Wilson. Ford is de zoon uit het volk voor het volk, hij zal ons beschermen tegen de uitzuigers van Wallstreet." Begin 1923 trekken 7000 van Fords reizigers door de V. S. om leden te winnen voor de president Ford-club, onder de leus: We Want Henry! Programma: „afschaffing gouden standaard, ruilmiddel gebaseerd op de eenheid van energie." Wat dit is, weet niemand. Ook heeft Ford geen kans door een der partijen candidaat te worden ge-

Sluiten