Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steld. De verkoop zijner automobielen neemt echter sprongsgewijs toe. Interview 31 Juli 1923: „Met stelligheid ontken ik een candidatuur voor het presidentschap der Vereenigde Staten te begeeren." En op een ander onderwerp overgaande voegt Ford er bij, dat hij tegen de vakvereenigingen is, omdat zij de arbeiders lui maken, en vóór het drankverbod. Ijverig noteert een verslaggever in het bijzonder deze woorden: — Ik voel me niet oud. Een mensch oordeelt pas zuiver als hij de vijftig achter den rug heeft Een 60-jarige is, mits lichamelijk en geestelijk gezond, het best in staat bruikbaren arbeid te verrichten." Ford is nu wereldberoemd. Iedereen weet hoe hij er uitziet: fijne rimpels in een gebruind gezicht, clean-shaven, zilverig haar korte neus met breeden wortel, geen smalschedel. Hij kan niets zeggen, of het komt in de krant steeds staart zijn portret van tusschen de kolomlijnen den lezer aan Omgeven door een drom reporters neemt Ford zijn tentoonstelling in Madison Square Oarden m oogenschouw. Men vraagt hem-

— Say how does it feel to be a multimillionnairf De automobielkoning antwoordt geërgerd: „Ga naar school terug om te leeren hoe men met menschen omgaat!"

Iien minuten later vraagt iemand:

— Is u mnltimillionnairr Woedend zegt Ford:

Sluiten