Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ik weet het niet. But it is none of your damned business." . De reporter druipt af. Een vriend troost hem: It does not matter! Hij handelt steeds onder impulsen, enthousiast of verontwaardigd, hij zegt altijd dingen, die je met letterlijk nemen moet.

Aandachtig leest Johnson, gj<*nte^andelaar, X-street Nr. Y te New York dat Ford aangeboden heeft alle oorlogsvloten op te koopen, zoodra de volkeren zouden gaan

Ford* heeft al tweemaal de industrieele wereld in opschudding gebracht. In 1914 verhoogde hij het minimumdagloon in zijn tabriek tot 5 dollar. In 1926 voert hij de 40urige werkweek van 5 dagen in, zonder overuren. De arbeiders krijgen 6 dagen voor 5 dagen betaald en zijn Zaterdags en Zondags vrij. In 1929 worden de minimumloonen verhoogd tot 7 dollar per dag. Sociale hervormers prijzen geestdriftig Ford's ruime menschelijkheid: een groot, idealistisch man. Ongelukkigerwijze laat Ford zich op een goeden dag in de kaart kijken, als hij verklaart: „Bovendien bestaat er een zeer nauw verband tusschen altruïsme en gezond zakenleven." Ford begint een campagne tegen de Joden. In zijn tijdschrift de Dearborn Independant verschijnen artikelen, waarin gewaagd wordt van een verwording in literatuur en

Sluiten