Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vuren naast de wielen. In dit museum staat ook de allereerste automobiel die Ford zeil vervaardigde, de vier-en-twintig sindsdien verloopen jaren lijken langer dan de eeuw, die er ligt tusschen nu en den tijd van de

Deze* allereerste automobiel wordt te voorschijn gehaald. Men brengt hem naar het fabrieksterrein. Daar staat ook nummero 15 millioen. De motor van nummero 1 wordt op gang gebracht, hij hamert er plotseling luidruchtig op los, hij overstemt het trillend gesnor van den motor van nummero 15 millioen. Op dit oogenblik voelt nummero 1 zich weer de eenige. Het is Ford zelf, die achter het stuurrad plaats neemt. Een horensignaal in den donkeren nacht, en een oud cavaUeriepaard rukt plotseling luisterend den kop omhoog. Trompetten over de heide, trompetten onder het zonne-

Door honderden toegejuicht, rijdt Ford met nummero 1 weg. , Achter hem komt nummero 15 milhoen, bestuurd door zijn zoon.

Nu komen de laatste jaren. Ford is sinds eenigen tijd zijn voorsprong bij anderen kwirt Er zijn nu meerdere goedkoope merken aan de markt, en deze wagens zien er comfortabeler uit dan de Ford die nog altijd het model van 1909 heeft. De Chevrolet groeit zienderoogen, en er worden steeds

Sluiten