Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ceerd voor opslag, die door de nieuwe modellen aan waarde hebben ingeboet. Nog wil Ford het niet zien. Hij heeft vroeger alleen maar een groot rad in beweging gezet, en toen gedacht, dat hijzelf hét raderwerk was. De winst stroomde binnen, jaren achter elkaar. Het rad draaide door, de bedrijven brachten vanzelf hun winst op. De fabrieken zijn Ford voorgegaan, zij hebben winst op-

Êeleverd, en hem bevolen die winst weer te eleggen, zoo groeide een wereldconcern. Nu brengt de fabriek geen winst meer op, en de verwarring is groot, doordat de bevelende stem niet meer wordt gehoord.

Ford heeft boeken geschreven. Het zijn er twee. Ze zijn vele malen vertaald. Het eerste boek schrijft Ford in 1922. Het heet My Life and Work. Ford heeft het automobielpak en de reispet plotseling verwisseld voor de geleerdentoog en de zwarte baret. Hij orakelt: „Scepticisme is de regulator der beschaving." Ford gispt de hervormers in welke gedaante ook maar: „Dat is het soort menschen, dat een hemd aan stukken scheurt, omdat een van de knoop jes niet in het gat kan." Ford kijkt daarbij in het bijzonder misnoegd naar Rusland. „Deze staatsvorm trachtte de natuur te negeeren, zegt hij verwijtend. Zijn vinger gaat waarschuwend omhoog. „In Amerika is een duister element aan het werk, dat zich tracht in te dringen tusschen de menschen die met

Sluiten