Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fords fabrieken leeren 100 Russische technici. Als de fabriek klaar is, zal zij de eerste twee jaren alleen nog maar automobielen monteeren van onderdeden, die Ford uit Amerika stuurt.

nLSVRtS 1room,en 7an een Russisch Detroit. Deze fabriek zal 40.000 automobielen per jaar moeten maken. Als de andere fabrieken, in Moskou en Stalingrad op volle kracht werken kan Rusland in 1933 200 000 automobielen per jaar fabriceeren. In 1938 moet dat gestegen zijn tot 8 millioen. Zoo dacht ook Ford als jong fabrikant. Millioenen automobielen heeft hij gemaakt Daarna schreef hij eens:

— Rusland negeert de natuur!

Nu wil ook Rusland automobielen fabriceeren, millioenen en millioenen.

— Rusland negeert de natuur.

Maar toen Ford dit schreef was er ook nog geen sprake van een contract voor een waarde, overeenkomende met een bedrag van 6 millioen pond. g

Den 6den April 1928 komt Ford met de Majestic te Southampton aan voor een bezoek aan znn fabrieken te Manchester en Engeland. Natuurlijk wordt hij onmiddellijk door reporters ondervraagd. Men heeft gehoord dat er ,n Amerika zooveel werkloozen zijn. Misschien geeft Ford daar inlichtingen over De potlooden schrijven het antwoord: „Het kan best zijn, dat er 5 millioen werk-

Sluiten