Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loozen bij ons zijn, maar dan zijn dat lieden, die niet werken willen." Of er in Amerika een economische crisis op komst is?

„Eigenaardig," antwoordt Ford, „dat wij over zulke dingen in Amerika zelf nooit iets hooren!" , Twee jaren later is Ford weer m Europa. Hij maakt een rondreis van twee maanden. Begin October bevindt hij zich te Keulen. De Rijn spoelt breed en grijs onder de Hohenzollernbrücke door, onbewegelijk blijven de ruiterstandbeelden op het bruggehoof d steigeren, in den Dom dreunt de orgelmuziek. De affiches der Opera vermelden Wagner en Verdi. Zon op den Barbarossaplatz, trams* autobussen, Schupo's. Receptie in het raadhuis. Burgemeester Adenauer begroet Ford met een rede. waarin hij de hoop uitspreekt, dat Ford's optimisme tot uiting komende in den bouw van een nieuwe fabriek, gerechtvaardigd mag blijken. Namens Ford antwoordt de heer Alberts, oud-minister, commissaris der Duitsche Ford-Maatschappü. Over politiek wü hij zich niet uitlaten. De beste methode is internationale samenwerking op nationalen grondslag.

Den volgenden dag passeert Ford om 11 uur het grenskantoor Rothenbach, gemeente Vlodrop. Hij is nu in Nederland. Voorstelling aan de Limburgsche Ford-vertegenwoordigers. Via Roermond en Weert naar Emd-

Sluiten