Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een continent achter den horizon is weggezakt, doen in een klein, laag land langs de Noordzee wüde geruchten de ronde, rord zou in Rotterdam komen voor de eerste steenlegging van zijn nieuwe fabriek aan het Marconiplein. Maar van een eerste steenlegging is niet gerept! Nog erger: de aanbouw van de fabriek wordt practisch stopgezet. Er zijn bladen, die op hoogen toon opheldering verlangen.

Anderhalf jaar later steekt een geraamte van vuurroode menie boven de boomen en enkele daken van boerderijen in het polderland bij de Hembrug aan t Nwrdzeekanaal uit Op een fundeering van beton te midden van water, zandophooging en opgespoten land verrijst onder den grauwen hemel van Holland een stelsel van ijzeren spanten en dwarsbalken. De nieuwe fabriek komt bij

FOTdkoopt'zoowel land, dat op traditievolle wijze aan de baren is ontwoekerd als een spoorweg, die onbevredigend rendeert. Hij vervangt bij zijn fabricageproces dikwijls het eene deel door het andere. Ford houdt van reizen. Met vrienden trok hij er vroeger in automobielen op uit. 's Nachts sliepen zij in tenten. Deze tochten duurden soms dagenlang. Ford s vrienden waren onder meerderen Edison en Firestone, electriciteit en rnbber Driekwart van aUe over de geheele wereld verwerkte rubber komt voor rekening van Amerika, de rubber

Sluiten