Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rieth, Burritt en Eaton, allemaal vice-president, Knight, secretary, Puckman, auditor en dat zijn ze nog niet eens allemaal. Het lijkt op de rolverdeefing van een drama: Julius Caesar, acteur X, Brutus, Cassius, Casca, samenzweerders.... De naam Insull zie je meermalen staan een aanwijzing, wie hier de hoofdrol en welke familie de eerste viool speelt.

Vervolgens is afgedrukt de oproep aan aandeelhouders tot het bezoeken der algemeene vergadering. Dat is geen opèningsakkoord meer, dat is reeds de breedstroomende ouverture m de donkere zaal. Welke muziek? Het bedwelmende voorspel van Tristan? Van bet troosteloos ongestild verlangen, klagend rmschen van een onmetehjken langzaam aanzwellenden golvenden watervloed, hymnen m een nacht, waarin aan den horizon

oüeTblnleir ^ °P ^ Integendeel. Deze ouverture luidt: de iaarhjkscne algemeene vergadering van aandeelhouders in de Middle West Utilities Company zal gehouden worden op 31 Maart 1931

IV 4ta^TOi^.rwfadiaPWi» 100 West lenth Street, Wilmington, Delaware. In deze vergadering zal aan de orde komen verkiezing yan een raad van commissarissen, zal het verslag der directie uitgebracht en bewïïd! Y0rdfn en zal verder besproken 7eb ht D°g F tafd moCnt ™rden

Sluiten