Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Je wordt direct bij het begin al voor een kolossaal feit geplaatst: een lange staat van getallen en dol] arteekens. Die Amerikaansche miUionnairs zijn goede regisseurs, ze laten je niet in het onzekere waarom het gaat, ze wijzen je onmiddellijk de kern en zeggen: dit is de genesis van onze moeite en ons geluk, dit is het wachtwoord voor de ingewijden in ons mysterie, dit is de formule, waarmede je het probleem van één jaar arbeid door de Middle West Utilities tot oplossing brengt.

Er staan cijfers, en een post „intrest on serial gold notes". De koude klank van deze woorden doet je denken aan een metalen stem, aan de onbewogenheid van een diplomatengezicht of aan het doodenmasker van een naamlooze zelf moordenares. Er zijn raadselen achter de starre gladheid van sommige woorden en gelaatstrekken. „De afzet van electriciteit over 1930 is met meer dan 18 % gestegen...." „De oogsten in Georgia, New England en Florida waren beter dan normaal...." „De bediende territoria zijn door hun weinig stedelijk karakter minder door de depressie beïnvloed dan de Vereenigde Staten in haar geheel...."

„Nieuwe dochtermaatschappijen opgericht „Deelgenomen in andere maatschappijen „Waterkrachtsinstallaties gebouwd...."

Sluiten