Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Geleverd werd aan 4741 gemeenten "

„Verzekermgsfonds. Reserveering. Aantal aandeelhouders 85.076. Accountantsverklaring van goedbevinding." En plotseling de raadselachtige glans weer achter den doorzichtigen ijswand: „INTREST ON SERIAL GOLD NOTES."

De verklaring van den groei van 't bedrijf der Middle West Utilities is niet moeilijk. De maatschappij kwam tegemoet aan een behoefte van dezen tijd, de groote behoefte aan electriciteit. Hier zul je vinden waarom er licht schijnt in sommige woorden en wat verborgen is achter voor altijd gesloten oogen.

Zooals vliegtuigen ijlen door de lucht, gaan de gedachten naar het verleden. Tijdperken glijden voorbij als zeeën en landen, berkehbosschen en Napoleontische armeekorpsen, begroeide bergruggen en de witte Akropolis, en aan den horizon zoowel het Vrijheidsbeeld aan den ingang der New Yorksche haven als de Kolossus van Rhodus, de drempelwachters van Nieuwe wereld en Oudheid. De wereld verandert steeds door, en toch verandert er weinig. Zijde en rabarber uit China, suiker, katoen, parels en edelgesteen<enfb?acht Indië °P- Paarden, vee, wol, leder, olijfolie, wijn, vijgen, dadels kon Voor-Azië uTt ^"elpenbeen, goud, graan en vlas uit Atrika. Waar de zon onderging was een

Sluiten