Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche woestijn, onbevaren zeeën klotsen den boeg der Phenicische schepen tegemoet. De witte kusten van Brittannië leveren tin, een schip komt over het water mee met de zon uit het Oosten, de lading bestaat uit katoen, suiker en specerijen. Gewetenloos en vermetel als de stichters van Carthago zijn de speculanten in de drukke Wallstreet. Westwaarts, westwaarts rennen de treinen door de verlaten prairiën, de flanken der Kocky Mountains op. Des nachts staan de gloeiende letters van de lichtreclameborden loodrecht in de donkere lucht, even duidelijk als het spijkerschrift op de steenwanden van Winive. En de golven bespoelen het beton van Gnicago als de muren van de steden lyrus en Sidon De tempel van Juno schittert wit, wit is de kalk op het cement van de nieuwe centrale in het dal met de bruisende rivier. In de houten schepen zijn vrachten geel koren, er gaat veel zilver naar Indië Alexandnë is het middelpunt voor kooplieden uit alle landen, en in New York komen draden van over de geheele wereld samen, loch bestaat er één opmerkelijk verschü. Uit de Oudheid is een zeker boek bliiven bestaan, dat tot op heden veel wordt gelezen Daarin staat ergens geschreven: „Het licht scbijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het met begrepen." Dit nu gaat voor

^fJi^Hr^ °P' Het verslag der Middle West Utilities laat hieromtrent geen twijfel over. Het bevat een beschouwing over

Sluiten