Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den groei der electriciteitsindustrie, waaruit overtuigend blijkt, dat de menschen wel degelijk het belang inzagen eener uitgebreide voorziening van het land met electriciteit. Wel zijn bij dezen tak van industrie enorme kapitalen gemoeid. Dat ligt nu eenmaal in den aard van het bedrijf. Stoelen kunnen desnoods gemaakt worden door een gewonen handwerksman, maar met een kapitaaltje van 300 gulden kan je geen electrischen stroom gaan opwekken. Wat een kakelbont stuk is het toch: „Het verslag der Middle West Utilities over het belastingjaar geëindigd 31 December 1930." Alles schuift door elkaar: cijfers, rookende schoorsteenen in ruige, begroeide dalen, gebouwen van beton, twintig verdiepingen hoog, door het floodlight fantastische witte kubussen met rijen donkere gaten van ramen, morgennevels over rivieren, rotskloven en bruisend water. Overdag zou je geneigd zijn te twijfelen aan de doelmatigheid van al die gebouwen, die overlandleidingen, die centrales, kunstmatige watervallen en rook. Maar 's nachts zie fe het.

Uit de donkere aarde van bergen, bosschen en water schittert licht op, strepen, stippen, vlakken van fel licht, een mist van licht, snoeren, vierkanten, rechthoeken, cirkels, torens, kubussen, bollen van licht!

Dit wonder nu kost aan het gemiddelde

Sluiten