Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hevea-beamen. Jaar na jaar zakken klompen of plakken van grauwe of donkergekleurde rubber de breede Amazone af, duizenden, tienduizenden tonnen. Maar op een ander wereldhalfrond hebben berekenende Britten en Hollanders plantages aangelegd, methodisch en wetenschappelijk, en deze plantages leveren rubber, die in New York goedkooper verkocht kan worden, dan de Braziliaansche. loen ging de bloeiende rubberhandel van de Amazone verdorren. De opkoopers van Manaos kregen gebrek aan geld, ze konden den tappers geen crediet meer geven. Steeds zeldzamer werden de smalle paden langs de rivieren beloopen, en het vertier in Manaos stierf. Nu was alleen weer de gloeiende wildernis daar, de watervlakken der rivieren, lianen, de dreigende kronkeling van slangen en takken, de onzichtbare ziekten en de wilde hevea.

Dit land heet de groene hel. In Dearborn is

^ m,anAdi,e ziJn vinger op de kaart zet: „Hier! Hij luistert niet naar de bezwaren: de onverschilligheid van de bewoners, de moordende hitte, de gevaarlijke nabijheid der wildernis. Aan de Tapajoz, een zijrivier van de Amazone, moet zijn plantage komen, 610 mijlen van de haven Para af. Door het uitgestrekte gebied loopen nog maar enkele paden. Maar velen schatten den voorraad maagdelijke rubber hier op den grootsten van de geheele Amazone-vallei. Ford krijgt van de regeering alvast vrijstelling van uit-

Sluiten