Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heUmgen met dunne jonge stammetjes. De arbeiders worden elke week medisch onderzocht. Streng moeten de voorschriften op hygiënisch gebied worden nageleefd. Zoo worden ziekten en het wilde bosch achter den breeden gordel van open aarde, huisjes en fabrieksinstallaties teruggedrukt. Machteloos is het sterke, onverzettelijke woud tegen de machines. Het was de mensch echter, die de machines maakte.

De kust yan Noprd-Michigan. Een schip nadert de kade. De haven Marquette, ertsklompen, grijpers, een zwaaiende kraan £en trein rijdt daarachter weg, het land in. De rails vliegen onder de wagens voorbij, kilometer na kilometer, één, vijf tien twintig, de trein zal straks langs dezên wee terugkeeren met goederenwagens weer vol

Diep het land in ligt de Imperial-mijn, Ford's eigen mijn, waar het erts wordt gedolven voor de smeltovens in de fabrieken bij Detroit, ver weg, in het Zuiden. Er zit veel JTzer m den bodem, en het land is boschrijk tfoomen en steenen, de huizen van een minidorp, lichtgrijs of wit geschÜderd, het staat welvarend. Vroeger waren de huizen van hout en verplaatsbaar.

De mijn lag gunstig, dieper nog het land in, tientallen kilometers verder rezen de bosschen op, waar houtaankap voor de fabricage der carrosserieën plaats heeft. De mijn

Sluiten