Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Golf van Mexico; zoowel in de onderaardsche gangen van de Imperial-mijn tusschen het ijzererts als in de montagewerkplaatsen langs den Atlantischen Oceaan. Waar golven tegen rotsen stukspringen waar hooge oude Boomen ruischen, waar het lange gras golft, waar wolken en rivieren wentelen langs bergketenen: daar rijden de lords, standaardmodel, daar staat het onveranderlijke dollarteeken met het onver-

au ? cijfer van het standaardloon. Alle boomstammen worden naar IronMontam gebracht. Het hout wordt tot evenwijdige planken gezaagd, de boombast blijft aan de randen zitten. Teekenaars trekken er bun figuren op, tot ze vol lijnen zijn: de vormen der carrosserieën. Langs deze lijnen sinjdt een lintzaag de stukken uit. Er ont-

ïïf i 1*** gCe? afvaL Twmt»g dagen lang ligt het hout dan in de droogschuren, het watergehalte daalt van 40 tot 7 %• De stoom voor de verwarming komt uit de krachtcentrale, het middelpunt van de bedrijven m Iron Mountain, zij bedient ook den zaagmolen en de carrosseriefabriek. Wat zij aan energieproductie te kort komt, leveren de turbines bij de stuw in de Menominee-rivier het ruischende water wordt daar tot geluidlooze, onzichtbare electriciteit. In Iron-Mountain heeft ook de houtdistülatie plaats. Van het bosch is niet meer overgebleven dan losse stukken hout, zaagsel, spbnters, bast en krullen. Eerst wordt deze

Sluiten