Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer en daar opgeslagen. Wanneer daarmee in den slappen tijd niet genoeg arbeiders bezig kunnen blijven, moeten ze in en om de mijnen herstelwerk verrichten, of ze gaan tijdelijk naar de fabrieken in Detroit. zoomin als met zijn voorraden laat Ford verspilling toe bij den menschenarbeid. Wanneer een onderdeel, gemaakt in Detroit, moet passen in een automobiel die men monteert in Barcelona, dan moet ook overtollige werkkracht zonder wrijving verplaatst kunnen worden van Kentucky naar de fabriek aan de River Rouge.

Over de groote meren wiegelen de schepen voorwaarts, die houten onderdeden en erts uit het Noorden van Michigan naar Detroit brengen. Het is twaalf uur in den nacht, daar vaart de Henry Ford II, duistere golven en lichtjes. De scheepsromp bevat 13000 ton erts, beweginglooze massa's van tegen elkander gekantelde klompen steen. Buiten het schip ruischt het water langs het boord, een golf spat tegen een patrijspoort. In de machinekamer dreunt zacht de Dieselmotor, de wanden zijn wit gelakt en met nikkel afgezet. In de loopgangen en de kajuiten met hun eikenhouten beschot geschiedt de verwarming electrisch. Zoo straks als het licht is geworden, zal de stad Detroit in zicht komen. Over acht uur moet aan de kade gelost worden met kranen en windassen die electrisch worden gedreven. In den morgen vaart de Henry Ford II de

Sluiten