Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen rook, geen gas. De oven wordt electrisch

Achfen twintig minuten later. Langzaam komen de assen lan de andere zijde den oven weer uit In de afkoelmachine draaien ze snel rond door een söda-oplossing, nu zijn ze gefnkmatig gehard. Zware blokken, horizontaal tegenover elkaar hameren tegen een veruitten staaf tusschen zich in, zij stampen het staal in den gewenschten yorm. Aambeelden hamerkoppen, staalklomperl die met één slag van een staaf een krukas

Oversteekplaten vloeit water, een koperdraad wordt door de gaat jes in een stuk hard £ietiizer op de gewenschte dikte gebracht, let w"er moet Ie gloeiende hitte der wrijving wegspoelen. In een machme zitten doorboorde liamanten de laatste diamant^waardoor het koperdraad wordt getrokken, m^akt het 1,1 miUimeter dun ËmaillebeMeeXg die op den draad wordt gesmolten. W^kelmachines. Klossen die onoteen draad de katoen leggen, glad en strak aange

Inetn machinekamer dreunt de>dieseWor. Buiten golft een donkere zee Het is nacht Daar fonkelt het vaste licht van Kaap Henrv aan bakboord flikkert met korte " sSnpoozen Kaap Charles op. Dit is een der transatlantische schepen ^^ord^^ het vallen van de duisternis heelt het ae haven van Norfolk verlaten, in de ruimen

Sluiten