Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plicht om een „even gemakkelijke" vaart zoo noódig te graven: ook dan zou Nederland volledig zijn verplichting zijn nagekomen. Tegenover België behoeft het in geen geval iets anders te doen dan dien weg „aan te wijzen", het hoeft met België daarover al evenmin van te voren overleg te plegen ais met éénig ander land. Nederland heeft een kanaal gegeven, dat naar Nederlandsen oordeel het vrijwel onbevaarbare Kreekrak niet slechts verving, maar veel beter was. Ook naar het oordeel van de Duitsche en Engelsche ingenieurs, de eenige die dit punt onderzochten, was het kanaal een volledig gelijkwaardige verbinding. Zelfs in de Belgische Kamer van Afgevaardigden werd dit erkend. De scheepvaart gaf onmiddellijk aan het kanaal de voorkeur. Hiermede staat toch zeker wel voldoende vast, dat het kanaal inderdaad ruimschoots „even gemakkelijk" was, en het doet niets ter zake dat men van Belgische officiëele zijde zulks niet geliefde te erkennen: uit geen enkele verdragsbepaling volgt dat aan het officiëele Belgische oordeel een bijzondere waarde moet worden gehecht. Trouwens, evenals thans weer bij het Hellegat, was het slechts een politieke chicane, een poging om Nederlands vrijheid op zijn watergebied aan te tasten, Maar dit is meer een punt voor een historische dan voor een juridische beschouwing.

Aan de verdragen kan België geen enkele aanspraak ontleenen op eenige verbetering van zijn verbindingen met den Rijn, laat staan op een

Sluiten