Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gië, en het is dat in de practijk ook gebleken.

Ten slotte een ernstige waarschuwing speciaal voor Noordbrabant. Rotsaerts artikel stelt het voor, alsof Brabants economisch belang, bij ëen Moerdijkkanaal hetzelfde is als dat van Antwerpen. Wellicht zal van Brabantsche zijde te dezer plaatse nog wel worden uitgelegd, dat men zich andere en gelukkiger economische ontwikkelingsmogelijkheden kan voorstellen dan die van een sterke oriënteering op Antwerpen. Maar zeker is dit, dat een dergelijke economische oriënteering op het buitenland op den duur politiek noodlottige gevolgen kan hebben, dat de economische penetratie als een voorbode pleegt te gelden van politieke annexatie. En dan onthoude men, dat in 1919 ook kaarten zijn gepubliceerd, waarop, behalve ZeeuwschVlaanderen en Limburg, ook Noordbrabant was afgebeeld als bij België in te lijven gebied.

Sluiten