Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919 heeft minister Hymans het kanaal .voor het eerst genoemd, maar nog op 29 Juli 1919 wordt in een adres van de Antwerpsche Kamer van Koophandel met geen woord melding gemaakt van een kanaal, waarvan het sindsdien gewoonte is geworden te spreken, alsof het een levenskwestie voor Antwerpen zou zijn.

Maar wat er van deze herkomst ook zij, er gebeurde in December 1919 iets waaruit blijkt, in welk verband een Moerdijkkanaal een groote beteekenis heeft. In die maand wordt door Frankrijk aan de Belgische havens vrijstelling verleend van den surtaxe d' entrepot, maar niet zonder een tegenprestatie te bedingen. Frankrijk verleende dat voordeel aUéén op voorwaarde, dat België zijnerzijds een aantal maatregelen zou nemen tot ontwikkeling van het verkeer Antwerpen-«traatsburg, met name het graven van een Moerdijkkanaal. Bier blijkt afleiding van het Rijnverkeer naar Antwerpen, en met name een Moerdijkkanaal, een Fransche wensen te zijn

Tegenover België was deze Fransche politiek een daad van wijs beleid. Frankrijk was en is er steeds op uit om zijn macht over België te vergrooten. België's van ouds bestaand verlangen om het Rijnverkeer van Nederland af en naar zich toe te halen is een even onrechtmatige als begrijpelijke en sterke begeerte. Door het vooruitzicht te openen op bereiking van dat doel in eendrachtige samenwerking met Frankrijk gaf dit land aan België .belang bij die samenwerking,

Sluiten