Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men moest dus naar Andere omzien, en heeft dat ook gedaan. Sedert 1919 is Ten doende met door allerlei bijzondere maa^ regelen het Rijnverkeer naar Antwerpen af te lelden. Zoodoende wordt in economischen *n de Xmond naar Antwerpen verlegd, die feitelijk en juridisch nog in Nederland ligt.

Thans komen wij aan het volgende stadhnn vluit het Rijngebied, vanuit het Hollandsch oLp, moet naar Antwerpen een kanaal worden gegraven, dat de Nederlandsche regeering zelf STht noemde: een kunstmatige Rijnmond Langs dezen zooveel gemakkelijker vaarweg ja het verkeer in steeds toenemende mate naar Antwerpen gezogen worden, zoodat eerst reoht dan Antwerpen in economischen zin de RiJnha ven bij uitstek wordt. Frankrijk en België zullen desnoods wel de middelen weten te vinden om dit nog extra te bevorderen.

De oude toestand was dus: de Rijnmond in Nederlansche handen; slechts kan, via NederUndsche binnenwateren ook Antwerpen wel bereikt

worden. . „ „ _.

De nieuwe toestand wordt: de Rijnmond eco

nomisch en feitelijk naar Antwerpen verlegd, aan Nederland ontnomen.

Thans kom ik terug op de geruststellende verzekering, dat het nieuwe kanaal een zuiver Nederlandsen kanaal zal zijn, niet onderworpen aan eenigerlei internationaal régiem. Als zeker mag wel worden aangenomen, dat inderdaad Nederland niet nu reeds zulk een régiem zal

Sluiten