Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wanneer men goed beseft dat deze geheele kanaalkwestie ten slotte niets anders is dan een symptoom van den eeuwenouden drang van Frankrijk naar den Rijn, dan rijst nog een andere vraag, die Nederland, en die vooral zijn Zuidelijke provincies, onder de oogen behooren te zien.

Reeds thans is Noordbrabant in veel sterker mate op België georiënteerd, dan uit algemeen Nederlandsen oogpunt wel wenschelijk is. Maar Brabant hoopt nog op een eigen open zeehaven, op een eigen zelfstandige ontwikkeling voor wat het verkeer te water betreft.

In stede van de noodzaak in te zien om dit in Brabants en Nederlands belang te bevorderen, wil thans de Nederlandsche regeering een kanaal laten graven, dat Brabant van de zee afsluit, en onherroepelijk tot achterland van Antwerpen maakt. Misschien dat men om den schijn te redden, ook ergens bij Bergen op Zoom wel een aanlegplaats maakt, maar zeker is, dat van ontwikkeling, laat staan van bloei, eener eigen haven geen sprake kan zijn, wanneer door een kanaal als het Moerdijkkanaal het verkeer zonder eenige moeite vlak bij een wereldhaven als Antwerpen bereiken kan. Brabant wordt economisch bij België ingelijfd. Bij België, dat in zijn Rijnpolitiek met Frankrijk één lijn trekt, en dat door de schitterende resultaten, die aldus dank zij Nederlands zwakheid, worden verkregen, zeker niet geneigd zal worden, om een anderen weg in te slaan.

Sluiten