Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maastricht is ontstaan is zeker Interessant, maar zij is te nieuw dan dat zij oorzaak van

Nederlandsen-Belgische wrijvingen zou kunnen zijn Veeleer is zij daarvan een gevolg. Een groot aantal bladzijden wordt gewijd aan den „dood van het Belgisch mosselbedrtjf» met wat daarbij behoort. (Natuurlijk is die dood Nederlands schuld, wij weten niet half hoe slecht wij eigenlijk wel zijn), maar wat hier op tendentieuze wijze wordt uitgesponnen en uitgestald, is van veel te weinig belang, dan dat het bij een bespreking van de Nederlandse-Belgische verhouding in het algemeen verdient, dat men er bij zou stilstaan. Ook het betoog over de Wielingen behoeft geen bespreking. Dat er zulk een aandacht aan de Wielingenkwestie wordt geschonken is begrijpelijk, sedert men deze in 1920 van Belgische zijde naar vermogen heeft opgeblazen teneinde er een voorwendsel in te vinden voor het toen gewenschte afbreken der onderhandelingen. Deze zaak zal met wat goeden wil best geregeld kunnen worden, en In ieder geval is er geen enkele reden om het van ouds bekende feit, dat Nederland aanspraken op de Wielingen maakt, voor te stellen als een Belgische „grief, die een oorzaak zou zijn van de slechte verhouding der laatste jaren.

Over de beweringen van den heer Rotsaert met betrekking tot Schelde, Tusschenwateren en Kanaal Gent-Terneuzen zal een slotartikel handelen.

Sluiten